itü-döner-sermaye

DÖNER SERMAYE PROJELERİ

 • 2019G000370 Proje Numaralı “Konut Araştırma Projesi” (Dezavantajlı Grupların Barınma ve Konut İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Kamunun ve Özel Sektörün Yapabileceklerini Belirleyen” Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile İTÜ Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi Protokolü ile (Eylül 2019-Mayıs 2020) (Prof. Dr. Funda YİRMİBEŞOĞLU Yürütücülüğü’nde, Özhan ERTEKİN, Özlem ÖZÇEVİK, Fethi KADIOĞLU, Sinan Mert ŞENER, Engin Eyüp EYUBOĞLU, Murat KURUOĞLU, Fatih TERZİ, Aliye Ahu AKGÜN, Hande Sanem ÇINAR, Gülden Demet ORUÇ, Nurkan BAYKARA, Özge ATALAY ÇELİK, Cem ERÖZÜ, Gülşen AYTAÇ, Göksenin İNALHAN, Mahmut ALTINBAŞ, Meltem BASLO, Tolga KAYACAN, Ece ÖZMEN, Burcu ÖNCÜ DİKİCİ, Zeynep YİRMİBEŞOĞLU, Öznur ÇELİK, Banu SEZGİNER, Eymen KARABULUT, Zeynep AKOĞLU, Yener COŞKUN, Murat YILDIZ, Şuheda YÜZBAŞIOĞULLARI, Mehmet RONAEL, Mert AKAY, Ece YORULMAZ, Aslı ULUBAŞ HAMURCU, Berna Sezen ÖZEN, Ömer MELİKOĞLU, Çağla YILDIZ)
 • YİRMİBEŞOĞLU, F., ERTEKİN, Ö., EYUBOĞLU, E., (Aralık, 2018), “İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, 564 ada, 144 sayılı parselin imar koşullarının şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi”
 • YİRMİBEŞOĞLU, F.,KADIOĞLU, F., ŞENGÜL, Ö., (Ocak, 2019), “İstanbul İli Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi, 216 ada 18 parselde Tahir Paşa Yalısı’nın Bina Temellerinin İncelenmesi”,
 • KURUOĞLU, M., YİRMİBEŞOĞLU, F., ERTEKİN, Ö., EYUBOĞLU, E., (Nisan, 2019), “Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Mahallesi, Aratepe Mevkii, 605 Ada, 5 Parsel’in (Eski 430 Ada, 6 Parsel) imar koşullarının şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi”
 • YİRMİBEŞOĞLU, F., ERTEKİN, Ö., EYUBOĞLU, E., (Nisan, 2019), “İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 70 pafta, 222 Ada, 43 parselin imar koşullarının şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi”
 • TERZİ, F., YİRMİBEŞOĞLU, F., ERTEKİN, Ö., (Ağustos, 2019), İzmir İli, Balçova İlçesi İnciraltı mahallesi 6165 ada 8 parsel(eski 1 parsel) ve bu parselle birlikte imar planı yapılan mülkiyeti kamuya ait Karabağlar İlçesi 266 ada 50-51 parsel ve Gaziemir ilçesi 11383 ada 5, 6 parselin 09.07.2018 tarih ve E. 120212 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işlemi ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının değerlendirilmesi”
 • YİRMİBEŞOĞLU, F., (Eylül, 2019), İstanbul İli, Şişli İlçesi, Büyükdere Cad., 303 pafta,1997 Ada, 29 Parselde yer alan taşınmazın 1 No’lu Bağımsız Bölümünün Net Alanının Değerlendirilmesi
 • ÖZÇEVİK, Ö., ERTEKİN, Ö., ORUÇ, G., D., (Eylül, 2019), İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 177, 178, 179, 180, 181 ve 182 adalara yönelik hazırlanmış olan plan değişikliğinin planlama esasları, şehircilik ilkelerine uygunluğunun değerlendirilmesi”
 • ERTEKİN, Ö., (Ekim, 2019), İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Pürtelaşhasan Mahallesi, 2269 Ada, 34 parsel açısından Beyoğlu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarının üst ölçekli planla ilişkisinin planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi”
 • ERTEKİN, Ö., YİRMİBEŞOĞLU, F., EYUBOĞLU, E., (Aralık, 2019), Yalıçiftliği 1/25.000 ölçekli İlave-Revizyon Çevre Düzeni Planının uygulayıcı idari işlem olarak ve 26.12.2012 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Aydın-MuğIa-Denizli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Değişikliğinin düzenleyici idari işlem olarak öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebi ile açılan davada kullanılmak üzere, söz konusu davaya konu 1/25.000 ölçekli ÇDP'nın planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi”
 • EYUBOĞLU, E., ÖZÇEVİK, Ö., ERTEKİN, Ö., ORUÇ, G., D., (Ocak, 2020), “Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesinin Bir kısmı, Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi”
 • ERTEKİN, Ö., ÖZÇEVİK, Ö., ORUÇ, G., D., (Mart, 2020), Ümraniye İlçesi, Dudullu Mahallesi 14934 sayılı parselin doğusundaki tescil dışı alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikiklerinin imar mevzuatı, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi”
 • YİRMİBEŞOĞLU, F., ERTEKİN, Ö., ORUÇ, G., (Kasım, 2020),İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mimar Hayrettin Mahallesi Mahallesi,77 pafta, 200 Ada, 10 parselde yer alan taşınmazın, İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun taşınmazın II. Derece Tarihi Eser olarak sınıflandırıldığına dair 11.09.2020 tarihli 7681 sayılı kurul kararı ile taşınmaza getirilen Tescil Kararı hakkında teknik değerlendirme”
 • YİRMİBEŞOĞLU, F., KADIOĞLU,F., TÜRK, Ş., GÖKSEL,Ç., ERTEKİN, Ö., ORUÇ, G., (Şubat, 2021), Ayazağa Kongre Kültür Turizm Sarayı Yönetim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin açmış olduğu ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde görülmekte olan 2019/2155 ve 2020/627 E sayılı dava dosyaları ile 9. İdare Mahkemesi’nde görülen 2020/425 Esas Nolu dava dosyasında TMK m.1; HMK ın 293 uyarınca kullanılmak üzere, itiraz ve dava konusu işlemlerin imar mevzuatı, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olup olmadığı hakkında; şehir planlama, mimarlık, inşaat mühendisliği ve harita mühendisliği uzmanlık alanları kapsamında değerlendirilme yapılması ve bu konuda teknik rapor oluşturulması”
 • EYUBOĞLU, E., ÖZÇEVİK, Ö., YİRMİBEŞOĞLU, F., (Mayıs, 2021), Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Liman Mevkiinde mevcut bulunan T.C.D.D Mersin Limanı kullanımındaki alanların devamı niteliğinde olan Mersin İli, Akdeniz İlçesi kıyı kenar çizgisininkaratarafında10821 ada1 parselin 3 bir kısmı, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında ise 449 ada 29 parselin tamamı, 794 ada 63 parselin bir kısmı ile özelleştirme ile devredilen alan kapsamında bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan alanlardan oluşmakta olan tamamı Kurvaziyer Liman Alanına Yönelik Mersin T.C.D.D. Kurvaziyer ve Konteyner Limanı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nın değerlendirilmesi ve bu konuda teknik rapor oluşturulması
 • YİRMİBEŞOĞLU, F., ERTEKİN, Ö., ORUÇ, G., (Temmuz, 2021), İzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, 204 ada 18 sayılı taşınmazın kullanım kararının "Belediye Hizmet Alanı" olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi ve bu konuda teknik rapor oluşturulması”
 • YİRMİBEŞOĞLU, F., ERTEKİN, Ö., ORUÇ, G., (Temmuz, 2021), İzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, 204 ada 18 sayılı taşınmazın kullanım kararının "Belediye Hizmet Alanı" olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararı açısından değerlendirilmesi ve bu konuda teknik rapor oluşturulması”
 • TERZİ, F., (Eylül, 2021), “İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Dağanbey Mahallesi, Sakızağacı Mevkii’nde bulunan 4571 ila 4596 sayılı parseller (26 adet parsel) ve çevresine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 07.05.2020 tarih ve 2020/10-5 sayılı kararı ile uygun bulunarak Bakanlıkça 18.06.2020 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin şehircilik ilkeleri, planlama esasları kapsamında değerlendirilmesi ve bu konuda teknik rapor oluşturulması”
 • TERZİ, F., YİRMİBEŞOĞLU, F., YAZICIOĞLU, F., (Ekim, 2021), “İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Sultantepe Mah. İmamhüsnü Sk., 1205 Ada, 166 Parsel numaralı taşınmazda mevcut çatı, otopark, bina kotu ve bina yüksekliği konusundaki aykırılıklara istinaden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31/1. maddesinin atfıyla 6100 sayılı HMK 293. Maddesi uyarınca teknik rapor oluşturulması”
 • YAZICIOĞLU, F., (Kasım, 2021),Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, f19c06c4d pafta, 2693 ada, 4 parselde mukim taşınmaz için GGK Madencilik Gıda Teks. İnş. Tic. Ltd. Şti. arasında Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/180 Esas sayılı dosyasında görülen davada 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31/1. Maddesinin atfıyla 6100 sayılı HMK 293. Maddesi uyarınca teknik rapor hazırlanması”,
 • YAZICIOĞLU, F., (Aralık, 2021),“Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, f19c06c4d pafta, 2693 ada, 4 parselde mukim taşınmaz için GGK Madencilik Gıda Teks. İnş. Tic. Ltd. Şti. arasında Çorlu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/515 Esas sayılı dosyasında görülen davada 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31/1. Maddesinin atfıyla 6100 sayılı HMK 293. Maddesi uyarınca teknik rapor hazırlanması”
 • ERTEKİN, Ö., YİRMİBEŞOĞLU, F., ORUÇ, G., (Kasım, 2021), “İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Kilyos Mahallesi, 309 parsel de hazırlanmış olan plan değişikliğinin planlama esasları, şehircilik ilkelerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi” hususunda teknik rapor hazırlanması”,
 • KADIOĞLU,F., YİRMİBEŞOĞLU, F., ŞENGÜL, Ö., (Aralık, 2021) “Beykoz İli, Paşabahçe Mahallesi, 32 pafta, 216 ada, 18 parselde yer alan Tahir Paşa Sahilsarayı İle Müştemilatları Konum Analizi, Mimari Yapı Elemanları ve Yapı Malzemelerine İlişkin” döner sermaye kuralları uyarınca teknik rapor hazırlanması”
 • TERZİ, F., (Aralık, 2021), “İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bağdat Caddesi, 356 ada 46, 49 ve 50 parselleri ilgilendiren geçit (irtifak) hakkı konusunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31/1. maddesinin atfıyla 6100 sayılıHMK293.Maddesiuyarıncateknik rapor hazırlanması”
 • TERZİ, F., (Aralık, 2021), “İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Fatih, Çengeldere, Yavuzselim, Çiftlik, Baklacı ve Görele Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Fatih, Çengeldere, Yavuzselim, Çiftlik, Baklacı ve Görele Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı konusunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31/1. maddesinin atfıyla 6100 sayılı HMK 293. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen sorulara yanıt almak üzere uzman görüşü mahiyetinde”
 • ERTEKİN, Ö., YİRMİBEŞOĞLU, F., TERZİ, F., (Haziran, 2022), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 07.07.2020 tarihinde onaylanan İzmir İli Aliağa İlçesi Nemrut Körfezi 1/5000 ölçekli Liman Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Liman Amaçlı İlave Uygulama İmar Planına karşı açılan davada söz konusu planların planlama esasları şehircilik ilkeleri ve imarmevzuatına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve bu konuda teknik rapor oluşturulması”
 • ERTEKİN, Ö., EYUBOĞLU, E., (Temmuz, 2022),İzmir İli, Kınık İlçesi, Elmadere Köyü Mevkii adresinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından planlanan Termik Santral ve Düzenli Depolama Alanına İlişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın iptali istemiyle açılan davada kullanılmak üzere, söz konusu planların imar mevzuatı, planlama esasları ve şehircilik ilkeleri açısından uygun olup olmadığını dava dosyası da dikkate alınarak değerlendiren teknik rapor
 • TERZİ, F., (Ekim, 2022),“İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çengeldere, Fatih Yavuz Selim, Baklacı, Çiftlik, Görele mahalleleri için hazırlanıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04.03.2022 tarih ve 3111928 sayılı Oluru ile onaylanarak "16.03.2022 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonunun" ve anılan imar planı değişikliklerindeki maddi hatanın düzeltilmesi niteliğinde olan ve 13.04.2022 tarihinde askıya çıkarılan "İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çengeldere, Fatih, Yavuzselim, Baklaci, Çiftlik ve Görele Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazim İmar Planı Revizyonu Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu Kapsamındaki F22-D-13-D-3-C Paftası ve Plan Araştırma ve Açıklama Raporu konusunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31/1. maddesinin atfıyla 6100 sayılı HMK 293. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen sorulara yanıt almak üzere uzman görüşü mahiyetinde teknik rapor
 • TERZİ, F., TÜRK, Ş. Ş., YİRMİBEŞOĞLU, F., (Ekim, 2022), “ İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, 18 Pafta, 564 Ada, 14 sayılı parsele ait İmar Planı konusunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31/1. Maddesinin atfıyla 6100 sayılı HMK 293. Maddesi uyarınca uzman görüşü mahiyetinde teknik rapor
 • TERZİ, F., TÜRK, Ş. Ş., ÇELİKOĞLU, H. B. (Kasım, 2022), “İzmir ili, Bornova İlçesi Erzene Mahallesi,14302 ada,1 parselde kayıtlı taşınmazların Akaryakıt+servis istasyonu (LPG yer alabilir) alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/ 1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın ve İzmir 5.İdare Mahkemesi 2021/1841 Esas sayılı Dava Dosyasında bulunun bilirkişi raporu konusunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31/ 1. maddesinin atfıyla 6100 sayılı HMK 293. Maddesi uyarınca bahsi geçen parsellere ilişkin uzman görüşü mahiyetinde bilirkişi raporu”
 • TERZİ, F., ERTEKİN, Ö., (Kasım, 2022), “Ordu ili, Altınordu ilçesi 1/25000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı konusunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31/1. maddesinin atfıyla 6100 sayılı HMK 293. Maddesi uyarınca uzman görüşü mahiyetinde bilirkişi raporu”