Research

ARAŞTIRMA / PROJELER

1995       Med-Campus Housing Network

1998       İstanbul ve Sao-Paulo Şehir Merkezleri Alt Sosyo-Ekonomik Grup Yerleşim Alanları Yeniden Canlandırma Projesi

1999       İTÜ Ayazağa Kampüsü Arazisinde Oluşan Armutlu Gecekondu Bölgesinin Planlanmasına Yönelik Araştırma Projesi

2003       İTÜ-TÜBİTAK İÇTAG Konut Araştırmaları Ünitesi Alt Yapı Oluşturma Projesi

                  ‘Kente Göçenlerin Farklı Yerleşme Süreçlerine Katılım Biçimlerinin Analizi’

2004      ‘City Architecture in Between Past and Future’

                  ‘Deprem Sonrası Konut ve Yerleşim Süreçlerinde Kadının Rolünün Katılımcı Bir Model Aracılığıyla Etkinleştirilmesi’

2006      Researcher’s Night 2006’ (FP-2006-Mobility 13)

                  Araştırma ve İnovasyon Festivali – ARİF 2006 (Etkinliğe dönüşüm)

2008      Increasing The Effect of Women’s Role in Post Earthquake Housing and Settling Processes by a Participative Model

2011        Sürdürülebilir Mekânsal ve Toplumsal Dönüşüm için Bir Model Araştırması

Yürütücü: Y.D. Yüksel, G.P. Gökmen, A. Özsoy, S. Yenel, A. Yıldırım, İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri birimi, İstanbul

Kent, iç-göç, kentleşme, dönüşme, kentsel ötekileştirme, kentsel yoksulluk, bütünleşme, sürdürülebilir gelişme ve konutlaşma gibi kuramları içine alan geniş bir konut-kültür konu yelpazesi içerisinde, araştırmanın amacı, kentsel doku içerisinde yer alan ve düzensiz, plansız, enformel yapılaşma niteliği gösteren yerleşimlerin fiziksel, mekansal ve kültürel açıdan mimarlık ölçeğinde incelenmesi; kullanıcı profili ve mekan niteliği açısından nitel bilgi birikimine yol açacak bir veri tabanı oluşturulmaktır. Mahalle ve bina ölçeğinde; her birinin de mekânsal ve kültürel boyutlarda geçirdiği değişim ve dönüşümlerin dinamiğini açıklayan böyle bir bilgi birikimi, sürdürülebilir planlama stratejilerine yol gösterecektir. Kısa vadede bölgede yeni planlama ve imar çalışmaları gerçekleştirecek çeşitli kent aktörlerinin -mimar ve plancılar, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları- araştırma sonuçlarından yararlanması; uzun vadede ise, veri tabanına dayalı yeni uygulamalardan elde edilecek mekânsal sonuçlardan, bu alanlarda yaşayanların yararlanması hedeflenmektedir.