whd-2022-logo

WHD ETKİNLİKLERİ

  • "WORLD HABITAT DAY 2014" ETKİNLİKLERİ


12Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ile birlikte ‘İstanbul Kent Mimarlığı’ temalı mimarlık gece gezisi

ISVS 7 Konferansının açılışından önceki gece gerçekleşen bu gezi ile konferansa katılan bildiri sahipleri ve davetli konuşmacılarımıza da İstanbul’un modern ve çağdaş mimarlık örneklerini göstermek fırsatı doğmuştur.

Gezi Karaköy – Galata köprüsü – Sahil yolu – Mese – Unkapanı köprüsü – Taksim – Harbiye – Mecidiyeköy güzergâhında 20. yüzyıldan çeşitli konutların görülmesini kapsamıştır.
  • "WORLD HABITAT DAY 2013" ETKİNLİKLERİ

​​

İTÜ Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım ve Tipoloji Çalışma Grubu ile birlikte 7 Ekim 2103 Birleşmiş Milletler Dünya Barınma Günü çerçevesinde iki etkinlik düzenlemiştir. Bunlardan ilki “Geçici Barınma ve Kentsel Hareketlilik” konulu Öğrenci Poster Yarışması’dır. İkincisi ise “İstanbul’da Barınma ve Tasarlama” konulu Öğrenci Çalıştay’ıdır. İki etkinlik de yoğun ilgi görmüştür. Etkinliklerin ödül töreni ve sergi açılışları 7 Ekim 2013 tarihinde İTÜ Taşkışla Binası 203 koridorunda gerçekleştirilmiştir.

13Öğrenci Poster Yarışması “TEMPORARY SHELTER & URBAN MOBILITY”                                     

7 Ekim 2013

Birleşmiş Milletler Ekim ayının ilk pazartesini “Dünya Barınma Günü” ilan etmiştir. Bu seneki tema “Kentsel Hareketlilik” olarak belirlenmiştir. İTÜ Konut Uyg.Ar Merkezi İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım ve Tipoloji Çalışma Grubu ile işbirliği yaparak “Geçici Barınma ve Kentsel Hareketlilik” konulu bir öğrenciler poster yarışması düzenlemiştir. Bu yarışma ihtiyaçlar, zorluklar ve farklı barınma senaryolarına dayanarak dinamik hayat tarzı, geçici konut ve kentsel hareketlilik ilişkilerini sorgulamayı amaçlamaktadır.

14

Seçici Kurul

Aytanga DENER

Çiğdem DEMİREL EREN

Mehmet ERKÖK

Jean – François PEROUSE

Tomas OOMS

Cem SORGUÇ

Cem YARDIMCI

Alper TÜFEKÇİ

Yasemin ALKIŞER BREGGER

Ödüller

1. ÖDÜL                 Erdoğan SOLMAZ            [YTÜ]

2. ÖDÜL                Damla TURAN                    [İTÜ]

3. ÖDÜL                Damla TURAN                    [İTÜ]

1. Mansiyon                           M. Sarper TAKKECİ        [İTÜ]

2. Mansiyon                          Arzu ERALP                         [İTÜ]

Jüri Özel Ödülü                                  Damla TURAN                    [İTÜ]

Jüri Özel Ödülü                                   Ozan ÖZVATAN                [İTÜ]Öğrenci Çalıştayı “2 DWELL & DESIGN in ISTANBUL”                                                             

4-6 Ekim 2013

15


BM Dünya Barınma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bu üç günlük çalıştay dünyanın her yerinden mimarlık öğrencilerini biraraya getirerek İstanbul’da kısa süreli kalacak olanlar için bir barınak yapmalarını amaçlamaktadır. Günümüzde şehir hayatı teknolojik gelişmeler, ekonomik farklılıklar ve politik kararlar doğrultusunda değişmektedir. İnsanlar eğitimlerine / çalışmalarına  tek bir yerde kalarak devam etmemekte; başka ülkelere kolayca gidebilmekte ve farklı kültürlerle tanışabilmektedirler. Bu durum kentlerde demokratik hakların yanısıra çoğulculuk ve farklılıkları tanıma fırsatını da vermektedir. Bir dünya eknti olan İstanbul’da insan bu bakış açısında deneyim kazanmaktadır. Tasarımcılar “kısa süreli barınma” konusunda fikirler üretmek için burada çok renkli kaynaklar bulacaklardır.


  • "WORLD HABITAT DAY 2012" ETKİNLİKLERİ

​​

Yuvarlak Masa Toplantısı

4 Ekim 2012

BARINMA HAKKI / KENTSEL DÖNÜŞÜM. YASA ve UYGULAMALAR

16

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü "World Habitat Day" Dünya Barınma Günü olarak kutlanmakta, hafta boyunca birçok ülkede yeterli barınma temel hakkının vurgulanması ve insan yerleşimlerinin geleceği konusunda farkındalık yaratılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl, Dünya Barınma Günü teması "Changing Cities, Building Opportunities" olarak belirlenmiştir. 

İTÜ Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bu kapsamda planlanan etkinliklerden biri olan "Barınma Hakkı, Kentsel Dönüşüm Yasası ve Uygulamalar" temalı yuvarlak masa toplantısına katılmak üzere İdris ATABAY, (İBB Kentsel Dönüşüm Müdürü), Prof.Dr. Alper ÜNLÜ (İTÜ Mimarlık Fakültesi), Doç.Dr. Şence TÜRK (İTÜ Mimarlık Fakültesi) ve Y.Doç.Dr. Zafer AKDEMİR (YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlar Odası Yön. Kurulu Üyesi) davet edilmişlerdir. Toplantıyı İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL yönetmiştir

Bilindiği gibi barınma hakkı, asgari niteliklere sahip, uygun ve yeterli bir konutu gerekli kılmakta; "insan onuruna uygun olarak yerleşme amacına tahsis edilmiş bir mekâna sahip olma" konut hakkı olarak ele alınmaktadır. Konut hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın çeşitli maddeleri ile güvence altına alınmıştır. Anayasamızın Sosyal ve Ekonomik Haklar Bölümü’nde yer alan konut hakkı da Devletin, bireylere konut sağlama ve sağlıklı bir çevrede yaşama ve barınma haklarının koruma altına alınması yükümlülüğünü ifade etmektedir. Son yasal düzenlemeler ve kentlerimizin içinde bulunduğu hızlı değişim ve dönüşüm bağlamında, bireylerin konut hakkının güvence altına alınması ve sağlıklı kentleşme konularının tartışılması daha da önem kazanmıştır. Poster Yarışması “BARINMA HAKKI DEĞİŞEN KENTLER – YARATILAN FIRSATLAR”

Kasım 2012

17

‘World Habitat Day – Dünya Barınma Günü’ etkinlikleri kapsamında ve ‘changing cities, building opportunities - değişen kentler, yaratılan fırsatlar’ temasına bağlı olarak İTÜ Konut Uyg.Ar merkezinde bir poster yarışması düzenlenmiştir. Yarışma mimarlık, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin lisans / lisansüstü öğrencilerine açıktır. 7 farklı üniversiteden toplam 42 lisans ve yüksek lisans öğrencisi yarışmaya katılmıştır.

Seçici Kurul 
 
Yasemin ALKIŞER BREGGER
Ozan AVCI
Meltem BASLO
Cem BEYGO
Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU
T. Kerem KORAMAZ
Hakan TONG
Raportör: Zeynep BACINOĞLU


Ödüller

1. Ödül            Ezgi KÜÇÜKYÖRÜ                           

                            İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans 2. sınıf öğrencisi

2. Ödül            Melis BALOĞLU                                 

                            İzmir Ekonomi Üni. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu

                            İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans öğrencisi

3. Ödül            Berkay SEZEN                   

                            Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Lisans 4. sınıf öğrencisi

Teşvik              Güzin ÖZTOK                    

                            İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı lisans öğrencisi

Teşvik              Selim TANRISEVEN       

                            İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı

                            İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans öğrencisi