site için görsel 2-3

YÖNETİM VE ÜYELER

MERKEZİN YAPISI

Merkez Müdürü

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU

Merkez Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Dr. Ayşe Meltem BASLO